Curso de formación en directo

Novas tecnoloxías

Google Drive

Introdución a Google Drive • Que é? • Para que serve? • Requisitos de acceso • Crear unha conta • Entrar en Google Drive • Interface do usuario Principais funcionalidades de Google Drive • Gardar, crear e compartir arquivos • Crear e compartir formularios • Gardar fotos • Escanear documentos • Deseñar gráficos e diagramas de fluxo • Ampliar as funcionalidades coas aplicacións de Drive Subir arquivos e traballar con eles • Cargar ficheiros Cargar ficheiros adxuntos en Gmail • Engadir ficheiros compartidos á miña unidade • Clasificar os arquivos por cartafoles • Menú arquivos Crear e compartir arquivos • Crear ficheiros • Compartir documentos • Traballo colaborativo Crear e xestionar formularios • Elementos e opcións de formulario • Crear un formulario • Compartir formularios • Inserir formularios • Ver respostas Aplicación para PC e dispositivos móbiles • Descargar Google Drive para PC • Descargar Google Drive para dispositivos móbiles Comprar almacenamento • Plans de almacenamento • Comprar máis espazo de almacenamento

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video