Curso de formación en directo

Novas tecnoloxías

Curso de iniciación á Robótica con Arduino

O curso desenvolverase adaptado ó nivel dos participantes e seguirá a seguinte estrutura:

• Introdución á electrónica
• Compoñentes electrónicos
• Tecnoloxías Open Source
• Introducción a Arduino
• Sensores e actuadores
• Programación
• Desenvolvemento de proxectos
• Prototipado
• Presentación de proxectos

Facilitarase todo o material preciso para o prototipado dos proxectos.
Este curso diríxese a persoas con inquietude pola realización de proxectos innovadores.
Este curso permitirá iniciarte no mundo maker da electrónica, programación e robótica dunha maneira práctica e divertida.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video