Curso de formación en directo

Novas tecnoloxías

Curso básico de iniciación á programación e electrónica aplicada

O curso desenvolverase adaptado ó nivel dos participantes e seguirá a seguinte estrutura:

• Introducción á programación
• Scratch e programación por bloques
• Electrónica básica
• Micro:bit
• Desenvolvemento de proxectos
• Prototipado
• Presentación de proxectos

Facilitarase todo o material preciso para o prototipado dos proxectos.
Este curso diríxese a persoas que queiran iniciarse na programación e a electrónica sen ningunha base previa.
Saídas profesionais: ámbito da educación, empresas de deseño interactivo e audiovisual, fabricación dixital, iniciación aos videoxogos.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video