Curso de formación en directo

Marketing

MODELO KANO (coñecer o que o cliente precisa)

Ferramentas a tratar
_Matriz Kano
_ Categorí as Kano _ Segmentació n de clientes _Aná lisis discreto
_Aná lisis Continuo
_Importancia da funcionalidade
Importancia da aplicación de metodoloxías de resolución de problemas nunha organización aberta á aprendizaxe
Que é un problema?
O traballo en equipo para a resolución de problemas
Ferramentas básicas : – Gemba, – PDCA, QQDCCCP,_É NON É,_- Ishikawa ou diagrama causa-efecto _3 x 5 Porqué s, _ Brainstorming _Accións correctivas e accións preventivas _ Diagrama de Pareto

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video