Curso de formación en directo

Blockchain

Blockchain con Ethereum - Iniciación

1. Lección 1: Introdución
1.1 ¿Que é Blockchain?
1.2 Como funcionan as transaccións e os bloques.
1.3 O mecanismo de consenso.
1.4 Diferenzas entre consorcios, privadas e redes públicas.
1.5 Como funciona un SmartContract.
1.6 Que é o Ethereum Virtual Machine.

2. Lección 2: Ethereum.
2.1 Usos prácticos. Ecosistema, Dapps, DAOs
2.2 Que é Mist e como funciona.
2.3 Compilar, Deploy e instaciar contratos.
2.4 Comprender os diferentes estados dos contratos.


3. Lección 3: Solidity
3.1 Clases de contratos, funcións e condicións.
3.2 Librarías.
3.3 Tipos e Optimización.
3.4 Variales Globles e depuración do código.


4. Lección 4: Web3 y Trufle
4.1 Desenvolvemento interface para interactuar co smartcontract.
4.2 Instanciar Web3 e interactuar co HTML do contrato.
4.3 Como funciona Web3 e Trufle co AngularJS.


9. Caso práctico
Exemplo básico “MiPrimer_SmartContract”

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video