Curso de formación en directo

Blockchain

Blockchain con Ethereum - Avanzado

1. Lección 1: Introdución
1.1 Unha visión xeral
1.2 Solidity e Remix.
1.3 SmartContracts conceptos.
1.4 Redes P2P
1.5 Primeiros SmartContracs.


2. Lección 2: Ethereum.
2.1 Exemplos de DApps, DAOs
2.2 Practicar con Remix.
2.3 Compilar, Deploy e instaciar contratos.
2.4 Modifier e Require.


3. Lección 3: Solidity
3.1 Clases de contratos, funcións e condicións.
3.2 Instanciar contratos.
3.3 Asinar transaccións Web3.
3.4 Blockchain de trazabilidade.


4. Lección 4: Defi
4.1 Visión xeral.
4.2 Uniswap.
4.3 Compound
4.4 FlashLoands en Aave.
4.5 Práctica con código.


5. Caso práctico
Exemplo básico “MiPrimer_SmartContract”

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video