Entrevista a Sonia Mulero , Directora da Fundación Banco Sabadell

“Talento temos todos, simplemente tes que descubrilo e saber como vas a utilizalo e explotalo para conseguir o teu propósito”

Sonia Mulero

Entrevistamos a Sonia Mulero, unha profesional experta na xestión de entidades sen ánimo de lucro, o talento e o emprendemento tecnolóxico. Durante anos, Sonia desenvolveu o seu labor en institucións como a Fundación INLEA e a Fundación CIDOB. Actualmente é Directora de Fundación Banco Sabadell. 

Especializada na orientación á xuventude emprendedora, startups e impulsar o talento nos ámbitos científico, educativo e cultural, Sonia Mulero comparte en Talentia Summit ‘19 o seu coñecemento e experiencia como unha das personalidades presentes no foro de apertura de conferencias estratéxicas.

Tivemos a oportunidade de falar con ela previamente para coñecer un pouco máis en profundidade a súa traxectoria profesional conectada co talento e como potencialo. 

En primeiro lugar, é un enorme pracer contar contigo en Talentia Summit ´19, Poderíasnos contar en que consiste o teu día a día á fronte da Fundación Banco Sabadell?

Sonia Mulero. – O meu día a día é representar á propia Fundación cando o Presidente considera, realizar visitas institucionais e coordinar o seguimento dos proxectos tanto de cultura como de talento que son os ámbitos nos que traballamos. 

Preparar co Presidente da Fundación o Plan de actuación  anual e os seus informes de seguimento para reportar aos órganos de goberno, e executar todas as colaboracións a nivel estratéxico e seguimento en canto a impacto, resultados e repercusión da comunicación de toda a nosa actividade. Tamén coordino e executo, xunto co equipo, todo o relacionado coas relacións externas, control de xestión e seguimento de toda a actividade que levamos a cabo desde a Fundación Banco Sabadell.

Que tipo de proxectos ou iniciativas promovedes?

Sonia Mulero. – Dende Fundación Banco Sabadell temos como obxectivo o fomento e a difusión das artes, o coñecemento científico e técnico, social e humanístico. Co-creamos, xunto con entidades de recoñecido prestixio, programas vinculados ao talento e á innovación, destacando a importancia do talento novo, con actividades de divulgación, formación e investigación.

Recibides centos de proxectos de novos talentos… Como se identifica o talento? Que factor consideras fundamental á hora de seleccionar un proxecto?

Sonia Mulero.- Para Banco Sabadell e a súa Fundación, o apoio ao talento é fundamental.  Desde a Fundación impulsamos o talento novo a través de bolsas, axudas á investigación e premios. Nos últimos 5 anos, habemos bolseiro a 1.074  mozos e premiado a outros 414. Os valores polos que se rexe a Fundación Banco Sabadell, que son, ademais, os que requirimos ás entidades coas que colaboramos: proximidade, excelencia e innovación.

Fomentamos a innovación entendida como a capacidade de ler o presente para avanzarse ao futuro, unha actitude exixible en todos os ámbitos. E sempre desde o non conformismo. Cada ano, outorgamos os Premios Fundación Banco Sabadell á Investigación Biomédica, ás Ciencias e Enxeñaría e á Investigación Económica, cos que recoñecemos a traxectoria de mozos investigadores que destacan pola súa capacidade de innovación. Hoxe, os Premios son considerados referentes no ámbito científico e económico, estes premios contan coa implicación a nivel de organización e xurado, con institucións e persoas de recoñecido prestixio nestes ámbitos de referencia.

Ademais, desde a fundación colaboramos con entidades que impulsan proxectos innovadores e apoian o talento a través da creatividade, a innovación disruptiva e o pensamento científico como IMAXINE CIRCULAR ECONOMY (Programa de innovación disruptiva no sector da Economía Circular), HEMAV FOUNDATION e CELERA (a única aceleradora de persoas que existe actualmente en España). Todos eles son proxectos nos que a Fundación se implica de maneira moi implícita co obxectivo de dar unha oportunidade a todos os mozos que estudan nas Universidades de España mediante a entrega de bolsas para os seus estudos.

Outro dos proxectos relevantes que impulsamos desde Fundación Banco Sabadell coordinado por Fundación Ship2B, en colaboración con Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, AFTERSHARE.TV e Fundación PWC, é  B-Value, programa de transformación dirixido a entidades sociais sen ánimo de lucro que queiran ir cara a modelos de profesionalización e sustentabilidade. É un programa no que capacitamos ao talento das devanditas organizacións, a través de acompañamento e formación. Parte deste acompañamento realízano profesionais de Banco Sabadell, como voluntarios, que co seu coñecemento e experiencia axudan a que as entidades constrúan modelos sustentables e sólidos organizativamente.

En todos os programas que participamos e creamos implicámonos con empatía, profesionalidade, eficacia, franqueza e sempre desde o non conformismo para xerar o máximo impacto na nosa sociedade.

Crees que a xestión e retención do talento é importante nas empresas?

Sonia Mulero. – O talento é fundamental nunha empresa, é o seu eixo e o seu motor.
As empresas deben ofrecer aos seus empregados programas específicos para motivalos e facer que traballen con ganas de crecer xunto á compañía. Estes programas deben conter formación, acompañamento ? un mentoring de calidade que guíe no desenvolvemento de carreira-, avaliacións continuadas do seu desenvolvemento dentro da organización. Encántame o concepto “aprendizaxe permanente” é algo que teño moi integrado en min e que as organizacións deberían incorporar “aprender a desaprender” para que cada unha das persoas que traballan na organización teña a súa importancia e impacto dentro da mesma. Permitir que ese talento novo que incorporas na túa organización che indique como mellorar acompañándoo no seu plan de carreira desde o liderado compartido e a experiencia da súa manager. A mocidade actual ten unha visión moito máis global, son moi competitivos, pero á vez son moi sociais, e coa vontade de levar a cabo cambios importantes.

Por iso, é fundamental traballar buscando o impacto social positivo e ofrecerlles os mecanismos necesarios para que sintan que están a achegar valor á actividade da súa organización e fóra da organización con programas de voluntariado corporativo que permita usar os seus coñecementos e experiencia cun fin social.

O non conformismo nas organizacións debería ser un dos obxectivos principais, é a antesala da innovación, da creatividade. A capacidade crítica fronte a cada un dos retos que se nos propoñan, sempre desde a construción e desde a prudencia, algo que os profesionais de futuro deben incorporar no seu día a día, como unha das bases do éxito. É dicir, problema-solución, vontade de aprender e emprender dentro da propia empresa.
As empresas -cada vez máis- deben ter vocación social, é unha demanda dos propios novos. Eles son os líderes de futuro que creceron nun contexto de crise e hai unha vontade de xerar impacto social moi grande por parte das xeracións que se incorporan actualmente ao mercado laboral. O cambio climático, as desigualdades, a exclusión son temas que actualmente preocupan á maioría de mozas que empezan a incorporarse ao mercado laboral ou emprenden.

“Todos deberiamos valorar as artes como o motor de cambio social, incorporalas de forma transversal no sistema educativo para fomentar a creatividade e o pensamiento crítico”

Sonia Mulero

Desde Talentia Summit, adquirimos un compromiso coa Axenda 2030 das Nacións Unidas e as súas ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable). Un deles é a Igualdade de xénero. Recentemente participaches no Women 360 Congress. Pensas que se están a dar os pasos oportunos de cara á igualdade de xénero nos postos de responsabilidade nas empresas?

Sonia Mulero. – A nivel empresarial descoñezo os datos, pero nos nosos programas de acompañamento do talento estamos a detectar un talento feminino que sobe moi forte, e penso que hai unha vontade social de cambio neste sentido e que debemos ser un pouco flexibles xa que moitas veces os cambios estruturais custan un pouco. Por sorte, hai un talento feminino que no futuro vai despuntar, e vai ser capaz de romper as estruturas que actualmente se resisten a un liderado compartido. Diso estou segurísima.

Sonia Mulero

“O talento feminino está subindo moi forte e no futuro vai a despuntar máis, sendo capaz de romper estruturas que agora se resisten a ese liderado feminino. Diso estou segurísima”

Sonia Mulero

Educación de calidade, traballo decente e crecemento económico son outros dos ODS nos que incide Talentia Summit ´19… Que accións débense levar a cabo desde as institucións e empresas para camiñar cara a ese horizonte da Axenda 2030 no cumprimento dos ODS?

Sonia Mulero.- Os ODS nos que consideramos impacta directamente a actividade da Fundación Banco Sabadell son: 4.Educación de calidade e 17.Alianzas para conseguir os obxectivos.

Educación de calidade fomentando e difundindo as artes, a cultura científica, técnica, social e humanística. No ámbito do talento, apoiando a innovación e fomentado a excelencia na investigación e o coñecemento. A cultura forma parte da educación de calidade, todos deberiamos valorar a cultura e as artes como motor de cambio da nosa sociedade. A educación de calidade é fundamental para a sociedade, unha sociedade ben formada, é unha sociedade máis xusta, máis social, máis humana e por suposto de maior progreso.

Con respecto ao ODS 17, Alianzas para conseguir os obxectivos, executando a maioría da nosa actividade en colaboración coas entidades de referencia nos ámbitos que a nosa entidade ten establecida na súa misión. Debemos ser capaces de xerar alianzas de valor, cooperar e crear valor colectivo; é esta vontade de co-crear é o que realmente nos fai máis fortes.

Pensas que as novas xeracións xa están familiarizadas cos conceptos: innovación e talento…? Como os definirías ti?

Sonia Mulero. – As novas xeracións ao ter tanto acceso a información son menos conformistas- o non conformismo é a clave do fomento da innovación- e en parte é bo porque lles fai cuestionarse cousas que antes non nos cuestionabamos, isto á vez tamén é perverso, porque nalgúns casos xéralles máis frustración e dispersión.
Vivimos nunha sociedade, en xeral, hiperconectada: os nenos nacen cun móbil na man coma se dun apéndice do seu corpo se tratase e iso é algo que cambiará e está a cambiar a forma de relacionarse e traballar. Pero non debemos perder nunca o trato humano, a proximidade e a empatía, non debemos permitir, que a tecnoloxía siga xerando máis brecha, que nos separe aínda máis e nos faga máis individualistas xerando aínda máis desigualdades das que xa existen, procuremos crear con ela un mundo mellor. Débese vincular a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico ao avance social.

Respecto ao Talento, quero remarcar que talento temos todos, simplemente tes que descubrir cal é o que subxace en ti, saber como vas utilizalo e explotalo para conseguir o teu propósito, perseverar para logralo e pór paixón en todo o que fas para que goces do teu desenvolvemento persoal na túa carreira profesional. Por tanto, trátase de ensinar a todos os mozos a descubrirse a coñecerse, a traballar as súas capacidades, para desenvolver o seu propio valor diferencial como profesional e a nivel persoal.
É fundamental potenciar e reforzar nos mozos a autoestima: ensinarlles a non conformarse, non crer todo o que ven, o que len e o que ouven, teñen a oportunidade de descubrir que lles apaixona e dedicarse a iso, é a maneira máis bonita de desenvolverse profesionalmente nunha organización ou emprendendo un proxecto propio.

A tecnoloxía está a impulsar o noso futuro. Como pensas que se relaciona o talento coa transformación dixital?

Sonia Mulero. – A tecnoloxía é unha canle facilitador para poder desenvolver múltiples proxectos, conectarche con calquera parte do mundo, organizarse por equipos… Pero a mera tecnoloxía non produce transformación dixital.
Debemos entender que o talento necesita persoas impulsoras dentro das organizacións, capaces de potenciar a innovación, o traballo en equipo, a formación e o traballo colaborativo con outras empresas.

Como foi a túa relación profesional coa transformación dixital?

Sonia Mulero.- Entendo a transformación dixital como un proceso que orienta á estratexia e que promove a reinvención, así que para a miña é fundamental no meu crecemento profesional. Me reinvento, esíxome e por suposto xero o meu traballo desde a orientación estratéxica.

“Os plans de futuro de Fundación Banc Sabadell son seguir traballando con empatía, profesionalidade, eficacia, franqueza e sempre dende o non conformismo para xerar o máximo impacto na nosa sociedade“

Sonia Mulero

Cales son os vosos plans de futuro para os próximos anos? 

Sonia Mulero.- Como dixen anteriormente seguir traballando con empatía, profesionalidade, eficacia, franqueza e sempre desde o non conformismo para xerar o máximo impacto na nosa sociedade. Levando o non conformismo cara á creación de proxectos de cada vez maior impacto en colaboración coas entidades coas que traballamos e coas persoas que formamos parte do Grupo Banco Sabadell.

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Más noticias

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video