Xestión de ventas, marketing directo e utilización de redes sociais na xestión comercial

Aplicar técnicas de márketing directo e dixital á xestión de vendas e de relación cos clientes
VDE1. Xestión da Venda e a súa Cobranza. Atención de Queixas e Reclamacións.1.1. A xestión comercial. 1.2. A relación co cliente. 1.3. Servizo de atención ao cliente. Queixas e reclamacións. VDE2. Ferramentas da Xestión Comercial. Seguimento Despois de Eventos. 2.1. O plan de márketing como ferramenta de xestión. 2.2. A xestión comercial. 2.3. Planificación e desenvolvemento de eventos e actos comerciais. 2.4. A comunicación en márketing. VDE3. Marketing Directo. 3.1. O márketing directo como parte do plan de márketing. 3.2. O plan de márketing directo. 3.3. Estratexias de interacción cos clientes. VDE4. Marketing Dixital. Utilización das Redes Sociais e Outras Ferramentas Web na Xestión Comercial e de Marketing. 4.1. A web 2.0 na empresa. 4.2. Marketing en medios sociais – crear contidos e conversar. 4.3. Marketing en medios sociais – escoitar e medir.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video