Xestión de mercancías portuarias

Adquirir o conxunto de coñecementos sobre os servizos, infraestruturas, procedementos e normativa relacionada cos procesos de recepción, manipulación, clasificación, almacenaxe e distribución de mercadorías, así como dos axentes e operadores portuarios que interveñen no proceso.
1. Vocabulario asociado ás actividades de manipulación e presentación de mercadorías: Graneis, contedores, depósitos, andrómenas, silos, mercadoría xeral (non conteneirizada). 2. Documentación asociada á xestión de mercadorías: albarás, etiquetas, coñecemento de embarques, entreveses, DUA 3. Tipos e clasificación de cargas: 3.1. Contedores. 3.2. Graneis. 3.3. Agrograneis. 3.4. Graneis líquidos. 3.5. Graneis secos. 3.6. Outros. 4. Embalaxe e paletización para mercadoría non conteneirizada. 5. A xestión de terminais: 5.1 Concepto de terminal portuaria. 5.1.1. Características e configuración das terminais portuarias. 5.1.1.1 Desde o punto de vista físico: Calado, superficie. 5.1.1.2 Desde o punto de vista da titularidade: Públicas e privadas. 5.1.1.3 Desde o punto de vista do seu uso: Polivalente, contedores, ro- ro, graneis, pasaxeiros, etc. 5.2. Configuración das terminais.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video