Unity3D – Iniciación (Grupo 2)

No hay plazas disponibles
Curso de Iniciación en tecnoloxías 3D e realidade virtual co software Unity3D e Vuforia. Este curso é de introdución nestas tecnoloxías. que será máis práctica que teórica.

Realidade Aumentada

Aplicacións prácticas
Exemplos de Uso
Casos prácticos en diferentes contextos
App de Realidade Aumentada
Realidade Aumentada na web

Contornas para o desenvolvemento de Realidade Aumentada ( Unity)

Scripting en Unity
Animacións
Eventos en Unity
Recursos gráficos
Unity asset Store
Mixamo
SketchFab

Tecnoloxías de Realidade Aumentada.

Vuforia
Realidade Aumentada básico
Trackeo de imaxes 2D
Trackeo de Obxectos
Trackeo de modelos

Realidade Aumentada Foundation
Plane Detection
Image Tracking
Object Tracking
Face Tracking

Realidade Aumentada en web. .
Model viewer (Google)
Zappar
8 th wall

No hay plazas disponibles

Reserva plaza

Curso completo.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video