Trámites online coa administración

Analizar os servizos online que ofrecen as administracións e as medidas de seguridade que se deben tomar cando se realizan os trámites a través de Internet.
1. Conceptos básicos. 1.1. Comunicacións e noticias na internet. 1.2. Buscadores. 1.3. Modalidades de pago na internet. 1.4. Conceptos básicos de banca on- line. 2. Seguridade dos trámites online. 2.1. A seguridade na internet. 2.2. Mecanismos que garanten a seguridade das transaccións na internet. 2.3. Os certificados dixitais. 2.4. A firma dixital. 2.5. PKI ou sistemas de clave pública. 2.6. Certificado da FNMT. 3. Servizos online das administracións. 3.1. Servizos online do Concello de Xixón. 3.2. Servizos online do Principado de Asturias. 3.3. Servizos online da Axencia Tributaria. 3.4. Seguridade Social: Sistema REDE. 3.5. Comunicación online da contratación laboral ao SEPE: contrat@. 3.6. Caixeiros cidadáns. 3.7. Concello de Xixón. 3.8. Moverse polos menús

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video