Traballo en equipo

No hay plazas disponibles
Promover unhas relacións interpersoais positivas nos equipos e dotar de ferramentas e extratexias para poder actuar de xeito coordinado e eficaz.Contribuír á cohesión e produtividade das persoas que forman parte dun equipo

Módulo 1 O traballo en equipo. Características básicas
Módulo 2 A comunicación no traballo en equipo
Módulo 3 Os conflitos nos equipos

No hay plazas disponibles

Reserva plaza

Plazas completadas. 

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video