Titorización de accións formativas para o emprego

Proporcionar habilidades e estratexias personalizadas de mellora ao alumnado para favorecer a súa aprendizaxe, en formación presencial e en liña, supervisando o seu desenvolvemento.Proporcionar estratexias e habilidades para favorecer a aprendizaxe na formación en liña supervisando o seu desenvolvemento
1. CARACTERÍSTICAS DAS ACCIÓNS TITORIAIS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO  Modalidades de formación: presencial, a distancia e mixta.  Plan titorial : estratexias e estilos de titoría e orientación.  Estratexias de aprendizaxe autónoma. Estilos de aprendizaxe.  A comunicación online.  A figura do titor presencial e titor en liña:  Estratexias e estilos de titoría.  Roles: activo, proactivo e reactivo.  Funcións do titor.  Habilidades titoriais.  Organización e planificación de acciónelas titoriais.  Coordinación de grupos. Procura de solucións.  Supervisión e seguimento do aprendizaxe titorial 2. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL.  Características do alumnado  Temporalización da acción titorial.  Realización de cronogramas.  Deseño dun plan de actuación individualizado. 3. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL EN LIÑA  Características do alumnado.  Elaboración da “guía do curso”.  Tarefas e actividades, a súa avaliación e rexistro de cualificacións.  Responsabilidades administrativas do titor.  Elaboración de videotutoriales con ferramentas de deseño sinxelas.  Criterios de coordinación con titores e xefatura de estudos.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video