Teletraballo: ferramentas e utilidades

Esta acción formativa pretende realizar un enfoque inicial de como afrontar o teletraballo nunha situación excepcional e que nos axude a encaralo dunha maneira máis eficiente reforzando algúns ítems como os seguintes: • Claves de como adaptarte ao teletraballo. • O teletraballo e a prevención de riscos laborais. • Principais consellos para optimizar o traballo. • Ferramentas para teletraballar desde a casa.
MODULO 1: Características do Teletraballo e Xestión de equipos no Teletraballo: 1 O TELETRABALLO E AS SÚAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. O Teletraballo. Unha nova contorna de traballo. Organización do traballo. Factores a ter en conta. Que di a prevención do lugar de traballo? 2. XESTIÓN DO GRUPO. Liderazgo e Traballo en equipo Habilidades persoais Habilidades interpersoais Habilidades organizativas Habilidades dixitais 3. AUTOXESTIÓN (CONTROL EMOCIONAL ANTE SITUACIÓNS DE EMERXENCIA) O concepto de personalidade Factores da personalidade A estrutura e o funcionamento da personalidade. Como estudar a personalidade? A intelixencia emocional Tipos de intelixencia 4. XESTIÓN DE EQUIPOS DE TELETRABALLO. Organización do tempo e das tarefas Xestión de obxectivos no teletraballo. Xestión de reunións no teletraballo. MODULO 2: Ferramentas e utilidades do Teletraballo: 1. INTERNET Funcionamento e principais virtualidades. Correo electrónico. Procura da información. Almacenamento. Cloud 2. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE DOCUMENTOS Creación e edición básica en Google Documentos. Restricións. Menú Ver. Menú Editar. Barra de ferramentas de formato. Menú Formato. Conclusión. 3. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE DOCUMENTOS Edición avanzada en Google Documentos. Inserir imaxes. Inserir ligazóns. Inserir táboas. Inserir opcións de formato de páxina. Inserir outros elementos. Configuración de páxina. Configuración de impresión. 4. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE FOLLAS DE CÁLCULO Creación e edición básica en Google Follas de cálculo. Restricións. Navegación. Formato de celas para texto. Formato de celas para números. Formato de filas e columnas. Fórmulas e funcións. Configuración de impresión. 5. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE FOLLAS DE CÁLCULO Formato de celas, filas e columnas. Ordenar. Filtros. Tipos de datos. Funcións. Extras. Funcións avanzadas. Gráficos. Comentarios. Extra: táboas dinámicas. 6. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE FORMULARIOS Concepto xeral de formulario. Crear novo formulario Tipos de preguntas. Temas. Xestión de preguntas. Inserir encabezados e páxinas. Envío de formularios. 7. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE FORMULARIOS Planificación previa. Xestión avanzada da interface. Xestión avanzada de preguntas Deseño do formulario. Enviar formulario. Xestión das respostas. Regras de notificación. 8. XESTIÓN DE TEMPO E COMUNICACIÓN (SERVIZOS ADICIONAIS DE GOOGLE) Sen cartafoles. Conversacións. (Hang out) Conversacións (Skype) Contorna de traballo. Avanzado: operadores. Calendar. Calendarios. Integración con Gmail. Contorna de traballo. Crear eventos. Crear espazos para citas. 9. COMUNICACIÓN (ATENCIÓN TELEFÓNICA NA XESTIÓN DA CALIDADE DO SERVIZO) Introdución. Preparación técnica. Preparación táctica. Desenvolvemento práctico ou técnica do uso do teléfono. Algunhas recomendacións ao falar por teléfono.. 10. COMPARTIR DOCUMENTOS EN GOOGLE DRIVE Roles. Compartir. Permisos. Visibilidade. Envío de documentos. 11. OPCIÓNS AVANZADAS DE COLABORACIÓN EN GOOGLE DRIVE Comentarios. Revisións. Edición en tempo real. Conclusión. 12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN GOOGLE DRIVE Solución de problemas de conexión. Solución de problemas de acceso. Axuda de Google Drive. Blogue de Google Drive. Outros recursos. 13. TRABALLANDO DE FORMA SEGURA EN CASA (INTRODUCIÓN E ANTIVIRUS) Introdución á seguridade. Introdución á seguridade. Antivirus. Definición de virus. Tipos de virus. Previo a instalar ningún programa. Antivirus. Descarga e instalación. Outros programas recomendados. Ferramentas de desinfección gratuítas. Técnico. Exemplo de infección por virus. Teño unha mensaxe de erro e agora? Monográficos 14. PROTEXE OS TEUS ARQUIVOS Test de coñecementos previos. Copias de seguridade. Contrasinais. Control remoto. Mensaxería electrónica. Privacidade e anonimato

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video