Tecnoloxía das materias téxtiles

Coñecer os distintos materiais téxtiles, así como a normativa vixente referente aos primeiros materiais e a fabricación de produtos.
1. As fibras téxtiles: Xeneralidades. 1.1. Obtención e fabricación de fibras téxtiles. 1.2. Propiedades das fibras. 1.3. Definición de fibra téxtil. 2. Tecnoloxía do fío de coser. 2.1. Definición de fío. Aplicacións. 2.2. Características dos fíos. 2.3. Proceso de formación do fío: fiadura. 3. Tecnoloxía do tecido. 3.1. Definición de tecido. 3.2. Ligamentos. 3.3. Fabricación do tecido. 3.4. Tecidos de xénero de punto. 4. Tecnoloxía da pel. 4.1. Definición de pel. 4.2. Tratamento da pel. 4.3. Tipos de peles. Aplicacións. 5. Entreteas e fornituras. 5.1. Definición de entretea. 5.2. Tipos de entreteas. 6. Tecnoloxía do termofijado. 6.1. Proceso do termofijado. 6.2. Método de fusión. 6.3. Condicións de termofixado. 7. Normativa de etiquetaxe de primeiras materias. 7.1. Etiquetaxe de composición e conservación. 7.2. Normativa de calidade.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video