Soft skills 2: As habilidades interpersonais (Grupo 2)

true
Analizar as habilidades clave de relación cás outras persoas para a mellora laboral.

Relacións
Comunicación
Influencia
Traballo en equipo
Negociación
Pensamiento crítico, compromiso ético, diversidade e multiculturalidade.

No hay plazas disponibles

Curso Completo

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video