Sesión Cloud Computing

No hay plazas disponibles
• Coñecer o proceso de implantación do cloud computing. • Identificar os beneficios principais. • Identificar a técnica e os fundamentos da computación na nube en comparación coa TI. • Comprender como as empresas poden integrar cloud computing na súa infraestrutura de TI. • Crear valor económico dentro dunha organización empresarial a través da implementación de innovacións na nube. • Comprender os problemas asociados á integración da computación na nube no marco normativo, de cumprimento e risco existente para unha organización.

• Que é o cloud computing? • Orzamentos. • SaaS, PaaS e IaaS. • Seguridade cloud. • To cloud not to cloud • Público, privado ou híbrido? •

No hay plazas disponibles

Reserva plaza

Prazas completadas.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video