Servizos de catering

Realizar o servizo de cátering utilizando as instalacións maquinaria e utensilios que conforman as dotacións básicas dos equipos correspondentes
UNIDADE DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E ARMADO DO SERVIZO DE CÁTERING.Fundamentos de planificación do servizo de cátering para eventos.A oferta.A comercialización.UNIDADE DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN.Organización do departamento de montaxe en instalacións de cátering.Materiais e equipos de montaxe en cátering.Maquinaria e equipos básicos.UNIDADE DIDÁCTICA 3. APROVISIONAMIENTOEconomato e adega.Control de almacén.UNIDADE DIDÁCTICA 4. MENUS.Elaboracións culinarias habituais nos servizos de cátering.Distintos tipos de menú para cada evento.UNIDADE DIDÁCTICA 5. BUFETES E MESAS TEMÁTICAS.Bufetes.Mesas temáticas.UNIDADE DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS E NOVAS TENDENCIAS NOS SERVIZOS DE CÁTERING PARA EVENTOS.Guarnicións e decoracións.Sobremesas.UNIDADE DIDÁCTICA 7. MANIPULACIÓN, TRASLADO E CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.Manipulación de alimentos.Traslado de alimentos: embalaxe e envasados.Espazos de conservación.UNIDADE DIDÁCTICA 8. RECEPCIÓN E LAVADO DOS SERVIZOS DE CÁTERING.Lavado do material de cátering.Seguridade e limpeza nas zonas de lavado en instalacións de cátering.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video