Seguridade informática e sinatura dixital

Coñecer as diferenzas entre sinatura electrónica e sinatura dixital, coñecer os distintos certificados existentes e as ameazas sobre a autenticidade das sinaturas, coñecer sistemas de seguridade informática na empresa.
1. Sinatura electrónica / sinatura dixital. 2. Tipos de certificados: 2.1. Certificados de Servidor (SSL: Capa de zócalos seguro) 2.2. Microsoft Server Gated Cryptography Certificates (Certificados de CGC-unha extensión do protocolo SSL-ofrecida por Microsoft). 2.3. Certificados Canalizadores. 2.4. Certificados de Correo Electrónico. 2.5. Certificados de Valoración de páxinas WEB. 2.6. Certificados de Selo, Data e Hora 3. Sistemas de seguridade na empresa. 3.1. Sistemas pasivos e reactivos. 3.2. Suplantación ou spoofing: 3.2.1. SET (Secure Electronic Transaction). 3.2.2. PGP (Enterprise Security). 3.2.3. SSL (Secure Socket Layout).

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video