Saúde e alimentos funcionais

Identificar os alimentos que cumpren unha función específica para mellorar a saúde e/ou reducir o risco de contraer enfermidades, cumprindo cos requisitos denominación, desenvolvemento e comercialización regulados pola Unión Europea.
1. Alimentación e nutrición. 1.1. Nutrición e saúde. 1.2. Grupos de alimentos. 1.3. Novos alimentos. 2.Evolución dos hábitos alimentarios. 2.1. Tendencias de consumo. 2.2. Promoción e protección da saúde pola alimentación. 2.3. Novos grupos de consumidores. 3. Alimentos funcionais e enfermidades. 3.1. Alimentos funcionais e grupos específicos. 3.2. Desenvolvementos alimentarios cardiosaludables. 3.3. Os polifenoles e a saúde cardiovascular: flavonoides 4. Alimentos funcionais e beneficios saudables. 4.1. Saúde do tracto dixestivo. 4.2. Probióticos, prebióticos e simbióticos. 4.3. Outros compostos con propiedades funcionais. 4.4. Alimentos funcionais e dietéticos. 4.5. Alimentos funcionais e rendemento físico 4.6. O sistema nervioso e rendemento intelectual. 5. Lexislación, etiquetaxe e comercialización. 5.1. Lexislación. 5.2. Procedemento de autorización dun novo alimento. 5.3. Tendencias de marketing.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video