Satisfacción de clientes, calidade e atención telefónica de queixas

Adquirir os coñecementos dos sistemas de xestión de calidade da norma ISO 9000 e os diferentes procedementos en relación co trato ao cliente e a súa atención telefónica.
1. Concepto e criterios de calidade1.1. Concepto de calidade. 1.2. A calidade no sector servizos. 1.3. O sistema de calidade. 1.4. Que é un sistema de calidade? 2. O certificado de calidade ISO 9001 2.1. Desenvolvemento do sistema de calidade. 2.2. Calidade fronte a non calidade. 2.3 A utilidade da calidade. 2.4. Servizo e calidade de trato. 2.5 Atención ao cliente no posto de traballo. 3. A satisfacción do cliente 4. A fidelización do cliente 5. Resolución de queixas 6. O abandono de clientes 6.1. Que desexan os clientes de servizos? 6.2. A creación de valor para o cliente. 6.3. Xestión das expectativas do cliente. 6.4. Percepcións. 6.5. Motivación. 6.6. Actitudes. 7. Tipoloxías de clientes e normas de trato 7.1. Importancia do empregado na atención ao cliente. 7.2. Actitudes dos empregados. 7.3. Cliente interno, cliente externo. 7.4. O proceso da comunicación. 7.5. A comunicación non verbal. 7.6. Escoita eficaz. 8. A atención telefónica 8.1. Compoñentes da comunicación telefónica. 8.2. A correcta recepción de chamadas. 8.3. Como atender as chamadas de reclamación. 8.4. Habilidades e actitude de quen atende o teléfono.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video