Productividad, negociación, ventas orientado á busca de emprego

No hay plazas disponibles
Entrenar os asistentes en técnicas prácticas de productividade e xestión do tempo, negociación, habilidades en ventas, con unha orientación para as persoas en búsqueda de emprego.

O traballo da búsqueda de traballo. Fixar obxectivos e plan de traballo.
– O aproveitamento do tempo como ferramenta para a productividade.

– A importancia da negociación: non obtés o que mereces. Obtés o que negocias.

– Se non vendemos, non teremos clientes, sin clientes, non hay negocio. Técnicas básicas de captación e fidelización de clientes.

No hay plazas disponibles

Reserva plaza

Prazas completadas.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video