Primeiros auxilios

Aplicar as técnicas de primeiros auxilios a un/ha lesionado/a repentino/a extrahospitalario/a, sendo capaz de identificar e manexar, de forma rápida e eficaz, as lesións máis frecuentes
1. Introdución 2. Lei de Prevención de Riscos Laborais 3. Socorrismo laboral 4. Persoal e formación 5. Consideracións a ter en conta 6. Os primeiros auxilios 7. A cadea de socorro 8. Activación do sistema de emerxencia ( PAS) 9. Actuación ante casos de queimaduras 10. Actuación ante lesións oculares, auditivas e nasais 11. Hemorraxia 12. Actuación en caso de intoxicación 13. A obrigación de socorrer

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video