Posta a punto de perfís de Linkedin

true
• Coñecer o concepto de NETWORKING, examinando a necesidade das PEMES de adaptarse ao cambio constante e continuo. • Desenvolver a planificación estratéxica, administrativa e operacional, para un• novo negocio ou a mellora dun existente, considerando as tecnoloxías emerxentes relacionadas co NETWORKING. Adquirir as habilidades e capacidades necesarias para desenvolver unha rede de contactos efectiva e útil a través das redes sociais profesionais. • Definir que redes sociais utilizar segundo a necesidade do proxecto. • Identificar as distintas actividades que se desenvolven a través das redes sociais profesionais e o impacto que a presenza na internet da empresa poida desencadear. • Coñecer as normativas legais que regulan e afectan a presenza nalgunhas das redes sociais. • Manipular a xestión das redes sociais nas PEMES, contando cos procesos do NETWORKING.

Unidade 1: WEB 2.0 • Que é a Empresa 2.0 • Consumidor 2.0 Unidade 2: Social Media • Social Media

No hay plazas disponibles

Curso Completo

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video