Organización do almacén

true
Identificar as mercadorías para almacenar, así como a aplicación das distintas técnicas de distribución e organización de espazos para xestionar os recursos humanos e materiais dun almacén.

1. O almacén. 2. Zonas comúns nun almacén.
3. O deseño da distribución da planta.
4. Os equipos mecánicos que se utilizan no almacén.
5. Últimas técnicas de almacenaxe, stocks e envíos en xeral.
6. Organización e xestión xeral do almacén.
7. Xestión de recursos humanos no almacén.
8. As novas tecnoloxías na organización do traballo.
9. Prevención de riscos laborais

No hay plazas disponibles

Curso Completo

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video