Optimización da xestión de hoteis

Analizar os departamentos e medidas de seguridade e hixiene dos hoteis para mellorar a xestión.
1. A INDUSTRIA HOSTALEIRA 1.1. Características da industria hostaleira 1.2. Tipoloxía e clasificación 1.3. Estruturas de organización 1.4. Distribución xeral dun hotel 1.5. Situación actual do sector 2. DEPARTAMENTOS OPERACIONALES DUN HOTEL 2.1. Departamento Operacional do Hotel: Recepción 2.1.1. O departamento de aloxamento 2.1.2. O subdepartamento de reservas 2.1.3. O subdepartamento de recepción 2.2. Departamento Operacional do Hotel: Restauración e Cociña 2.2.1. Cociña 2.2.2. Restaurante-comedor 2.2.3. O bar no hotel 2.2.4. Servizo de habitacións e mini-bar 2.3. Departamentos Operacionales do Hotel: Conserxería, Comunicacións e Pisos 2.3.1. A conserxería dun hotel 2.3.2. A comunicación no hotel 2.3.3. Pisos 2.4. Departamentos Staff do Hotel: Servizos Auxiliares, Lenzaría e Lavandería, Compras e Almacén 2.4.1. Servizos auxiliares 2.4.2. Lenzaría e lavandería 2.4.3. Compras e almacén 2.5. Avaliación da xestión dos departamentos operacionales dun hotel para a mellora 2.6. Técnicas de optimización nos diferentes departamentos 3. SEGURIDADE E HIXIENE EN HOTEIS 3.1. Seguridade 3.2. Seguros 3.3. Medidas a adoptar para a prevención de incendios 3.4. A hixiene no hotel 3.5. Avaliación e mellora

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video