Optimización da xestión de hoteis

“Analizar os departamentos e medidas de seguridade e hixiene dos hoteis para mellorar a xestión.
“1. A INDUSTRIA HOSTALEIRA 1.1. Características da industria hostaleira 1.2. Tipoloxía e clasificación 1.3. Estruturas de organización 1.4. Distribución xeral dun hotel 1.5. Situación actual do sector 2. DEPARTAMENTOS OPERACIONALES DUN HOTEL 2.1. Departamento Operacional do Hotel: Recepción 2.1.1. O departamento de aloxamento 2.1.2. O subdepartamento de reservas 2.1.3. O subdepartamento de recepción 2.2. Departamento Operacional do Hotel: Restauración e Cociña 2.2.1. Cociña 2.2.2. Restaurante-comedor 2.2.3. O bar no hotel 2.2.4. Servizo de habitacións e mini-bar 2.3. Departamentos Operacionales do Hotel: Conserxería, Comunicacións e Pisos 2.3.1. A conserxería dun hotel 2.3.2. A comunicación no hotel 2.3.3. Pisos 2.4. Departamentos Staff do Hotel: Servizos Auxiliares, Lenzaría e Lavandería, Compras e Almacén 2.4.1. Servizos auxiliares 2.4.2. Lenzaría e lavandería 2.4.3. Compras e almacén 2.5. Avaliación da xestión dos departamentos operacionales dun hotel para a mellora 2.6. Técnicas de optimización nos diferentes departamentos 3. SEGURIDADE E HIXIENE EN HOTEIS 3.1. Seguridade 3.2. Seguros 3.3. Medidas a adoptar para a prevención de incendios 3.4. A hixiene no hotel 3.5. Avaliación e mellora”

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video