Ofimática na nube: Google Drive

Crear e xestionar de forma eficaz, todos os tipos de documentos necesarios na xestión ofimática na nube de Google.
1. Introdución a google drive. 1.1. Preámbulo. 1.2. Cuestión práctica. 1.3. Que é e que fai Google Drive. 1.4. Paquete de aplicacións de ofimática.   1.5. Computación na nube. 1.5.1. Na nube de Google. 1.6. Colaboración. 1.7. Accesibilidade. 1.8. Edición simultánea en tempo real. 1.9. Seguridade. 1.10. Control. 1.11. Gardados, restaurar e revisións. 1.12. Plataformas e dispositivos. 1.13. Formatos. 1.13.1. Formato de Google Drive. 1.13.2. Formatos de ofimática. 1.13.3. Outros formatos. 1.14. Gratis. 1.15. Conclusións. 2. Comezar en google drive. 2.1. Requisitos. 2.1.1. Crear unha conta de Google dispoñendo dun correo electrónico doutro provedor. 2.1.2. Crear unha cuenta de Google desde unha conta de Gmail. 2.2. Versións. 2.3. Aplicacións incluídas en Google Drive. 2.3.1. Documentos. 2.3.2. Presentacións. 2.3.3. Follas de cálculo. 2.3.4. Formularios. 2.3.5. Debuxos. 2.4. Evolución. 2.5. Navegadores. 3. Introdución ao espazo de traballo de google drive. 3.1. Acceso aos servizos de Google. 3.1.1. Gmail. 3.1.2. Calendar. 3.1.3. Drive. 3.1.4. Fotos. 3.1.5. Reader. 3.1.6. Busca. 3.1.7. Máis e moito máis. 3.2. Configuracións do perfil e da conta de Google. 3.2.1. Perfil. 3.2.2. Configuración de conta. 3.3. Busca, organización e filtrado en Google Drive. 3.4. Panel de navegación. 3.4. 1. A miña unidade. 3.5. Panel principal. 3.6. Visualización e configuracións. 4. Servizos adicionais de google. 4.1. Gmail. 4.1.1. Sen cartafoles. 4.1.2. Conversacións. 4.1.3. Contorna de traballo. 4.1.4. Avanzado: operadores. 4.2. Calendar. 4.2.1. Calendarios. 4.2.2. Integración con Gmail. 4.2.3. Contorna de traballo. 4.2.4. Crear eventos. 4.2.5. Crear espazos para citas. 4.3. Fotos. 4.3.1. Álbumes web. 4.3.2. Picasa. 4.3.3. Xestión de fotos. 4.3.4. Ferramentas. 4.4. Reader. 4.4.1. Feeds. 4.4.2. Contorna de traballo. 4.4.3. Subscricións. 4.5. Busca. 4.5.1. Busca avanzada. 4.6. Máis e moito máis. 5. Xestión avanzada da xanela de inicio de google drive.   5.1. Xestión avanzada da xanela de inicio de Google Drive. 5.2. Xestión avanzada do panel de navegación.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video