Neuromarketing

Coñecer na práctica o alcance dos conceptos asociados ao Neuromarketing e a súa aplicabilidade analizando casos reais e estudando os efectos que a publicidade e as marcas teñen na mente, ademais de proporcionar un conxunto de recursos para desenvolver estratexias exitosas.
1. Do marketing ao neuromarketing.1.1. Conceptos e bases do neuromarketing. 1.2. Fundamentos de neuromarketing: bases neuronais aplicadas á conduta do consumidor e a toma de decisións de compra. 1.3. Estrutura e función cerebral. 1.4. Base científica do neuromarketing. 1.5. Memoria e atención. 1.6. Os cinco sentidos + 1 2. Investigación comercial e de mercados. 2.1. Estudos reais e casos prácticos. 2.2. Investigación en conduta do consumidor. 2.3. Analítica en comportamento de compra. 3. Laboratorio de neuromarketing 3.1. Ferramentas de análises. -Medidores de atención: Eyetracking monitorado. Eyetracking glasses. Eye- finger tracking aplicado a dispositivos móbiles. -Medidores de emocionais: GSR – Cardio. Apertura de pupila. Movemento de cabeza. Recoñecemento facial. Resonancia Magnética Funcional. Técnicas Electrofisiolóxicas: EEG e electromiografía. Tomografía. 3.2. Exemplos aplicados á realidade do mercado. 4. Percepcións e realidades. 4.1. Condicionantes das nosas percepcións. 4.2. Os sentidos. 5. Fundamentos de marketing a través do neuromarketing 5.1. Aplicación de coñecementos. 5.2. Branding: neuromarketing aplicado ao posicionamento de produtos e marcas. 5.2. As 4 P e o neuromarketing. 5.3. Conceptualización, comunicación e imaxe. 5.4. Comunicación promoción e publicidade. 5.5. Deseño do produto e a súa localización. 5.6. E-commerce. 6. Publicidade e manipulación. 6.1. Patróns biolóxicos de comportamento nas compras. 6.2. As neuronas espello. 6.3. A tendencia a seguir aos demais. 6.4. Factores endóxenos e exóxenos que alteran condutas en consumo

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video