Mobilización de pacientes e vendaxe terapéutico

Proporcionar os coñecementos necesarios para axudar parcial ou totalmente no traslado do paciente da padiola á cama, en condicións de seguridade e comodidade tanto para o paciente como para o profesional Familiarizar ao participante coa técnica da Vendaxe funcional, e mostrar distintas posibilidades na aplicación individual e/ou conxunta en procesos traumáticos e microtraumáticos que alteren a función do aparello locomotor
Mobilización de pacientes: 1. Principios básicos na mobilización de pacientes. 2. Mobilizacións máis frecuentes. 3. Transferencias. 4. Consideracións en pacientes con patoloxías concretas: neurolóxicos, politraumatizados. 5. Axudas técnicas para mobilización de pacientes. 6. Equipamento de axuda á mobilización de pacientes (concretamente explicación de funcionamento de nosas propios guindastres). 7. Ergonomía: saúde postural do coidador. Vendaxe Terapéutica 1.Conceptos de vendaxes: 2. Indicacións das vendaxes terapéuticas 3. Material necesario para unha vendaxe terapéutica 4. Consideracións xerais á hora de facer unha vendaxe terapéutico 5. Clasificación das vendaxes terapéuticas 6. Clasificación de véndalas despois da súa función 7. Fases de confección dunha vendaxe terapéutica 8. Pautas en confección unha vendaxe terapeutico 9. Técnicas De Vendaxes Funcionais 10. Efectos Das Vendaxes Funcionais 11. Indicacións 12. Contraindicacións

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video