Materiales de limpeza

Adquirir os coñecementos necesarios para poder realizar unha correcta limpeza utilizando os produtos e materiais máis adecuados en función das superficies.
1 PRODUTOS, ÚTILES E MATERIAIS DE LIMPEZA 1.1 Conceptos xerais 1.2 Por que limpamos? 1.3 Que entendemos por sucidade? 1.4 Falemos do pH. 1.5 A teoría ou círculo de Sinner. 1.6 Normas de prevención, orde e limpeza. 2. PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO SECTOR DE LIMPEZA 2.1. Algo de historia. 2.2 O máis antigo dos deterxentes, o xabón. 2.3 Os deterxentes sintéticos modernos. 2.4 Os compoñentes dun deterxente moderno. 2.5 Clasificación dos deterxentes. 2.6 Os disolventes. 2.7 Produtos abrasivos. 2.8 A etiquetaxe dos produtos 2.9 Criterios para a elección dun produto. 2.10 Normas de prevención. 2.11 Produtos químicos. 3. PRODUTOS DE ACABADO E PRODUTOS PARA CHANS E TÉXTILES. 3.1 Diferenciar os produtos de acabado e os produtos para chans 3.2 Produtos de primeira aplicación en téxtiles. 3.3 Produtos de protección de téxtiles. 4. MATERIAIS E ÚTILES DE LIMPEZA 4.1Que entendemos por materiais e útiles? 4.2Útiles para a limpeza de cristais. 4.3 Útiles para a limpeza de chans. 4.4Útiles para a limpeza de mobiliario. 4.5 O carro de limpeza. 4.6 Normas de prevención. 4.7 Manexo seguro de útiles e ferramentas

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video