Marketing de Influencia

No hay plazas disponibles
Entender que é o márketing de influencia.2. Aprender a deseñar unha campaña. 3. Entender en base a que parámetros seleccionar aos e as “” influencers””. 4. Procederase coa quenda de preguntas e respostas

1. Que é o Marketing de Influencia.
2. Elementos dunha campaña de Marketing de Influencia.
3. Parámetros para elixir ao noso ou a nosa “” influencer””.
4. Posta en marcha dunha campaña de Marketing de Influencia: antes, durante e despois

No hay plazas disponibles

Reserva plaza

Plazas completadas. 

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video