Maquetación dixital con QuarkXPress

Manexar as ferramentas e comandos do programa QuarkPress para o deseño e maquetación de textos.
“CONTIDOS FORMATIVOS: 1. Nocións básicas de QuarkXPress. 1. 1. A maquetación con Quark. 1. 2. Continente e contido. 1. 3. Atributos de caracteres e atributos de parágrafos. 2. Traballar con QuarkXPress. 2. 1. A aparencia de Quark. 2. 2. Crear un novo documento. 2. 3. Paleta de ferramentas. 2. 4. Crear unha caixa de texto. 2. 5. Crear unha caixa de imaxe. 2. 6. Paleta de dimensións. 3. Traballar con texto. 3. 1. Atributos dos parágrafos. 3. 2. Sangrías. 3. 3. Atributos dos parágrafos; interlineados. 3. 4. Especificacións de partición e xustificación. 3. 5. Outros atributos do parágrafo. 4. Modificar a caixa de texto. 4. 1. A pestana Cadro. 4. 2. A pestana Texto. 4. 3. A pestana Marco. 4. 4. A pestana Contorneo.”

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video