Manipulador/a de alimentos

Concienciar ó alumnado sobre os perigos potenciais que leva consigo a contaminación dos alimentos.Coñecer as causas que provocan intoxicacións alimentarias. Aplicar medidas preventivas necesarias para unha correcta manipulación. Realizar unha correcta limpeza e desinfección dos utensilios e instalacións, tendo en contas as últimas recomendacións pola COVID19. Cumprir a lexislación sanitaria vixente en materia de seguridade alimentaria.
Módulo 1 Hixiene e seguridade alimentaria. Requisitos e marco normativo. Módulo 2 A alteración e contaminación dos alimentos Módulo 3 As enfermidades de transmisión alimentaria Módulo 4 Casos especiais: os alérxenos e as alerxias e intolerancias alimentarias Módulo 5 Práctias correctas de hixiene e manipulación de alimentos Módulo 6 A análise perigos e puntos críticos de control (APPCC) Módulo 7 Covid19 e a seguridade alimentaria

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video