Limpeza en espacios abertos e instalacións industriales

Adquirir os coñecementos necesarios para poder realizar unha correcta limpeza utilizando os produtos e materiais máis adecuados en función das superficies para tratar.
1 PRODUTOS, ÚTILES E MATERIAIS DE LIMPEZA 1.1 Conceptos xerais 1.2 Por que limpamos? 1.3 Que entendemos por sucidade? 1.4 Falemos do pH. 1.5 A teoría ou círculo de Sinner. 1.6 Normas de prevención, orde e limpeza. 2. PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO SECTOR DE LIMPEZA 2.1. Algo de historia. 2.2 O máis antigo dos deterxentes, o xabón. 2.3 Os deterxentes sintéticos modernos. 2.4 Os compoñentes dun deterxente moderno. 2.5 Clasificación dos deterxentes. 2.6 Os disolventes. 2.7 Produtos abrasivos. 2.8 A etiquetaxe dos produtos 2.9 Criterios para a elección dun produto. 2.10 Normas de prevención. 2.11 Produtos químicos. 3. PRODUTOS DE ACABADO E PRODUTOS PARA CHANS E TÉXTILES. 3.1 Diferenciar os produtos de acabado e os produtos para chans 3.2 Produtos de primeira aplicación en téxtiles. 3.3 Produtos de protección de téxtiles. 4. MATERIAIS E ÚTILES DE LIMPEZA 4.1Que entendemos por materiais e útiles? 4.2Útiles para a limpeza de cristais. 4.3 Útiles para a limpeza de chans. 4.4Útiles para a limpeza de mobiliario. 4.5 O carro de limpeza. 4.6 Normas de prevención. 4.7 Manexo seguro de útiles e ferramentas

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video