Limpeza e hixienización

Realizar as tarefas de limpeza utilizando as técnicas máis eficaces, así como elixir os materiais, produtos, utensilios e máquinas adecuadas.
1. Importancia social dos traballos de limpeza.1.1. Limpeza por estética. 1.1.1. Limpeza por conservación do valor. 1.1.2. Limpeza por hixienización. 2. A limpeza e hixienización. 2.1. Técnicas de limpeza. 2.1.1. Elección de materiais e produtos. 2.1.2. Elección de utensilios e máquinas. 2.1.3. Elección de produtos. 2.2. Identificación de sucidades. 2.3. Identificación de superficies. 2.4. Técnicas e métodos de limpeza. 2.5. Sistemas. 2.6. Programas e periodicidades de limpeza. 3. Comportamento a observar polas persoas de limpeza. 3.1. Cos compañeiros. 3.2. Cos Clientes. 3.3. Cos encargados. 4. Importancia da protección nos procesos de limpeza. 5. Técnicas de supervisión e autocontrol dos procesos de limpeza.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video