Interpretación da linguaxe corporal

Coñecer os conceptos e elementos principais que dan vida á teoría da comunicación.Comprender os conceptos básicos sobre comportamento non verbal e sobre as emocións. Aprender as pautas fundamentais de interpretación da linguaxe non verbal. Interpretar a conduta humana. Aplicar o resultado da interpretación á contorna profesional. Controlar a comunicación de forma consciente en función duns obxectivos concretos.
1. Nocións básicas de comunicación 2. Comunicación verbal e non verbal. A paralinguaxe 3. Linguaxe corporal 4. A interpretación da linguaxe corporal.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video