Inglés para o coidado de pacientes estranxeiros

Pretendemos que os profesionais que traballan nun hospital (médicos, enfermeiras, recepcionistas…), teñan as competencias lingüísticas necesarias para enfrontarse en lingua inglesa ás situacións habituais dos seus respectivos traballos
1. Ingreso2. Alta médica 3. Facturación 4. A habitación 5. Seccións do hospital (departamentos…) 6. Persoal do hospital 7. Datos do paciente (datos médicos) 8. Síntomas 9. Diagnóstico 10. Tratamentos, procedementos 11. Tratamento dun paciente/ familiar nervioso 12. Malas noticias 13. Instrumental 14. Medicación 15. Instrucións para tomar a medicación 16. Enfermidades 17. Parasitos, insectos que transmiten enfermidades 18. Enfermidades crónicas 19. Pediatría 20. Maternidade 21. Enfermidades de transmisión sexual 22. Saúde dental 23. Saúde mental.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video