Impresión 3D

Adquirir coñecementos en relación ás tecnoloxías de impresión 3D e identificar os compoñentes básicos e as súas distintas funcionalidades e as características básicas de funcionamento do software de deseño de modelado de 3D.
1. Coñecemento da impresión. 1.1. Coñecementos básicos da impresión 3D. 1.2. Tecnoloxía FDM: Materiais e particularidades. 1.3. Materiais para impresión 3D. Características. 1.4. Compoñentes dunha impresora 3D – FDM: Mecánica e electrónica. 2. Software modelado. 2.1. Deseño con software de modelado 3D. 2.2. A tecnoloxía FDM: Software de modelado 3D. 2.3. Modificacións de modelos predefinidos. 2.4. Configuración dos parámetros do software previa á impresión. 2.5. Software de modelado 3D. Adaptacións de modelos predefinidos. 2.6. Software de fabricación de modelos 3D. Configuración do software. 2.7. Configuración de parámetros para a fabricación con termoplásticos convencionais. 2.8. Montaxe da estrutura e elementos mecánicos. Verificación de compoñentes mecánicos e eléctricos: motores, correas, rodamientos. 2.9. Montaxe da electrónica, cableado, … 3. Impresión. Validación e probas. 3.1. Revisión da montaxe. Elementos de seguridade. 3.2. Validación. Calibración. 3.3. Probas de impresión. 3.4. Manipulación de modelos. 4. Materiais. 4.1. Impresión en diferentes materiais termoplásticos. 4.2. Revisión modelos e probas de impresión realizadas polos alumnos. 4.3. Tratamentos específicos de acabado superficial. 4.4. Reparacións. Solución de problemas.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video