I+D+I na industria alimentaria

Analizar os posibles escenarios de implantación de novas tendencias e avances tecnolóxicos na industria alimentaria tendo en conta o marco normativo vixente.
1. Tendencias actuais no desenvolvemento de novos produtos alimentarios. 1.1. Procesos de elaboración. 1.2. Valores nutricionais. 1.3. Controis de laboratorio e seguridade alimentaria. 2. Presentacións de produto. 2.1. Formatos. 2.2. Envases. 3. Avances tecnolóxicos na cadea de fabricación alimentaria. 3.1. Equipos de procesado. 3.2. Equipos de conservación. Técnicas avanzadas de conservación e procesado 3.3. Equipos de envasado. 4. Aplicacións da biotecnoloxía alimentaria. 4.1. Desenvolvemento de novos aditivos. Ingredientes e aditivos alimentarios. Funcionalidade tecnolóxica 4.2. Os alimentos funcionais. 4.3. Os alimentos transxénicos. 5. Condicionantes normativos. 5.1. Regulación no emprego de aditivos alimentarios. 5.2. Regulación sobre materiais en contacto cos materiais. 5.3. Regulación sobre seguridade e hixiene alimentaria.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video