Habilidades Directivas

Coñecer os procesos de negocio, desenvolver a planificación estratéxica da empresa. Identificar os factores de éxito na actual empresa. Coñecer e dominar as distintas habilidades que se esixen a un directivo eficaz. Dominar as directrices para unha aprendizaxe efectiva Coñecer as técnicas e modelos básicos de negociación. Identificar os erros máis comúns en negociación para poder evitalos. Comprender as principais técnicas e ferramentas do neuromarketing. Dominar as posibilidades de aproveitamento empresarial das Redes Sociais no desenvolvemento empresarial
1. A intelixencia emocional 2. Liderazgo e Traballo en equipo 3. Habilidades persoais 4. Habilidades interpersoais 5. Habilidades organizativas 6. Habilidades dixitais 7. Negociación 8. Técnicas de Marketing 9. O directivo do século XXI

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video