Formación básica en limpeza

true
Utilizar a técnica de limpeza máis adecuada, e a maquinaria de limpeza máis eficaz, previndo os riscos inherentes a esta actividade.

Módulo 1. Limpeza, tratamento e mantemento de chans, paredes e teitos en edificios e locais.Módulo 2. Limpeza de mobiliario interior.
Módulo 3. Limpeza de cristais en edificios e locais.
Módulo 4. Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria.
Módulo 5. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.

No hay plazas disponibles

Curso Completo

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video