Evitando a linguaxe sexista

 Promover o uso igualitario da linguaxe no contexto administrativo. Sensibilizar sobre a necesidade do uso igualitario da linguaxe.  Visibilizar o sexismo lingüístico.  Analizar a normativa relativa ao uso igualitario da linguaxe na Administración Pública.  Aplicar as alternativas existentes para un uso incluínte da linguaxe
1. Arquetipos Culturais na Linguaxe. 2. A Imaxe da Muller e o Home a través do Vocabulario. 3. O Sexismo Lingüístico 4. Cambia a Sociedade, Cambia a Linguaxe 5. Redacción dos Documentos. O Mundo en Masculino 6. Marco Normativo en España sobre o Uso Non Sexista da Linguaxe Administrativa 7. Uso Non Sexista da Linguaxe Administrativa 8. As Tres Regulas Básicas na Redacción de Documentos 9. Dez Premisas Fundamentais para o Uso dunha Linguaxe Non Sexista

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video