Ergonomía: análise dos factores físicos

Analizar as condicións físicas que afectan o posto de traballo no desempeño da súa actividade.
1. Condicións da ergonomía ambiental.2. Ambiente físico do lugar de traballo. 2.1. A síndrome do edificio enfermo. 3. Ambiente sonoro. 3.1. Relación Ruído/Calidade de comunicación. 3.2. Alteración de funcións provocadas polo ruído. 3.3. Control da emisión de ruído. 4. Ambiente lumínico. 4.1. Pantallas de visualización de datos ( PVD). 4.2. Tipos de lámpadas. 4.3. Efectos da distribución inadecuada da luz. 4.4. Efectos dos cegamentos. 4.5. O confort visual. 5. Ambiente térmico. 5.1. Avaliación e control do ambiente térmico. 5.2. O confort térmico. 5.3. Efecto das condicións térmicas extremas. 6. Vibracións. 6.1. Efectos físicos. 6.2. Efectos psicolóxicos.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video