Design Thinking na busca activa de emprego

true
Detectar as necesidades e fortalezas do momento actual para o teu posicionamento na procura de emprego. • Crear un modelo que sexa estable e flexible para permitir crecer a longo prazo e aprender a curto prazo

Nesta sesión imos traballar unha metodoloxía para analizar problemas complexos e resolvelos mediante solucións innovadoras. Implementar solucións creativas que se adapten ás necesidades e desexos das persoas asistentes. A través dunha metodoloxía participativa e activa, cada persoa deseñará o seu modelo de Design Thinking é co feedback do grupo de asistentes atoparase medidas e ideas sumativas que axudan no proceso de planificación na procura de emprego.

No hay plazas disponibles

Curso Completo

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video