Desenvolvemento web para comercio electrónico (e-commerce)

O e-commerce está a estenderse como unha das formas de venda online máis eficaces. Poder chegar a un gran número de clientes potenciais e que finalicen o proceso de compra dunha maneira áxil e sinxela depende, en gran medida, do desenvolvemento do sitio web. O deseño web da nosa páxina é un dos aspectos máis importantes para o seu éxito, ademais de ser atractiva, hai que ter en conta a usabilidade da web e/ou a rápida conversión e para iso é importante pensar ben na estrutura: gama de cores, tipografía, o servidor ou o dominio que imos utilizar.
MARKETING WEB.Venda estratéxica. Visibilidade en buscadores Presentación da información. Audiencia. Contorna de negocio. Beneficios e custos. DESEÑO WEB. A Web: deseño efectivo, desenvolvemento e uso. Organización do contido: CMS. Estrutura. Presentacións multimedia. Obxectivos medibles. Roles. Workflows (Fluxos de traballo) . A Web corporativa. Estándares. Usabilidade. Creación dun modelo de usuario. Test de usabilidade. Canal de contidos RSS. Tempos de carga e resposta. Beneficios do desenvolvemento dun bo sitio web. WWW: PROTOCOLOS E LINGUAXES. World Wide Web. Conceptos básicos. URL. Cliente-servidor. Protocolos HTTP e HTTPS. HTTP e MIME Linguaxes markup. CGI. Applet. Cookies. Configuración dos principais navegadores Sistemas operativos móbiles. Configuracións . Servizos Web. Conexións seguras. Verificación dos estándares dunha web – W3 C (World Wide Web Consortium) DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB. Elección da plataforma. Linguaxes. Compoñentes do Estándar J2EE: Servlets e JSPs. Elementos críticos en páxinas e- commerce. Imaxes Dixitais. Edición multimedia. O vídeo dixital. Historia. Píxel. Frame (fotograma). Relación de Aspecto ( Aspect Ratio). FPS ( Frames per second). Vídeo progresivo/entrelazado. Compresión de vídeo. Contedor de vídeo. Estándares de vídeo analóxico e dixital. Emisión de TV analóxica: PAL, NTSC e SECAM. Formatos estándares analóxicos: VHS, S- VHS, Vídeo8. Formatos estándares dixitais de reprodución: DV, miniDV, DVD, Blu-Ray. Interfaces de sinal de vídeo: analóxicas e dixitais. Audio dixital. O sinal de audio como arquivo. Storyboard para deseñar películas e animacións. Hardware para a manipulación de audio/vídeo dixital. Tarxeta de son. Conexións de audio. Capturadora de vídeo analóxico. Tarxeta de vídeo. Animacións Flash. Captura de vídeo dixital.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video