Curso de Presentación de Comunicacións nos Medios

Realizar presentacións en público ante os medios de comunicación ou #ante amplos auditorios.
1. Comunicación oral a través dos medios1.1. A radio. 1.2. A televisión. 1.3. O debate. 1.4. A entrevista. 1.5. Preparación de presentacións orais en distintos medios. 2. Comunicación escrita 2.1. Características da comunicación escrita. 2.2. A comunicación escrita eficaz. 2.3. Formatos de comunicación escrita. 2.4. Outros instrumentos de comunicación escrita. 2.5. Preparación de discursos. 3. Liderazgo na comunicación 3.1. Os sete principios do liderado. 3.2. Distintas formas de comunicación do líder. 3.3. Habilidades de comunicación do líder da organización. 4. Comunicación na era dixital 4.1. A comunicación na empresa do século XXI. 4.2. Importancia da comunicación na empresa. 4.3. Efectos dunha negativa comunicación. 4.4. Causas dunha deficiente comunicación. 4.5. Para que comunicar. 4.6. Tipos de comunicación na empresa. 4.7. Era dixital e comunicación.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video