Curso de Lei de protección de datos (LOPD)

Coñecer a concreción e o desenvolvemento lexislativo do dereito fundamental de protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais

MÓDULO 1 Introdución: da Lei Orgánica 15/1999 á nova LOPD

Introdución
1. Antecedentes
2. Aplicación das normas e textos oficiais
3. Fundamentos da LOPDGDD
4. Da LOPD 15/99 á LOPDGDD 3/2018
5. Principais novidades da LOPDGDD & Regulamento
Actividade

MÓDULO 2. Principios relativos aos datos persoais

Introdución
1. Responsabilidade proactiva – Accountability
2. Principios relativos ao tratamento de datos persoais
3. Licitud do tratamento de datos
4. Información e consentimento da interesado
Actividade

MÓDULO 3. Dereitos das persoas

Introdución
1. Dereitos dos interesados
2. Os novos dereitos do Título X da LOPDGDD
Actividades

MÓDULO 4. Responsables, encargados e autoridades de control

Introdución
1. O Responsable e Encargado do tratamento
2. Corresponsables do tratamento
3. Representantes de responsables ou encargados do tratamento
4. As autoridades de control
Actividades

MÓDULO 5. Novas figuras ” DPO”. Novos requirimentos de auditar, análises de riscos e avaliación de impacto

Introdución
1. Análise de Risco
2. Avaliación de impacto
3. Representantes de responsables ou encargados do tratamento
Actividades

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video