Curso de Accesibilidade Web

Adquirir os coñecementos para mellorar as ferramentas informáticas e poder facer universal o acceso á web.
1. Discapacidade. 2. Accesibilidade web. Beneficios da accesibilidade web. 2.1. Limitacións: visuais, Motrices, auditivas, cognitivas. 2.2. Problemas de accesibilidade: manexo, interacción, acceso aos contidos. 2.3. Características dun sitio accesible: transformable, comprensible e navegable. 3. Uso racional dos elementos de axuda: pautas e ferramentas. 3.1. Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web ( WCAG). 3.2. Pautas de Accesibilidade para Ferramentas de Autor ( ATAG). 3.3. Pautas de Accesibilidade para Axentes de Usuario ( UAAG). 4. Anexos. 4.1. Usabilidade. 4.2. Navegación do público.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video