Control emocional e autocontrol en situacións de emerxencia

Identificar os factores implicados nas emocións negativas e positivas.Comprender a tipoloxía dos comportamentos nas emerxencias. Planificar e deseñar mecanismos de protección ante as emerxencias. Aplicar técnicas de apoio #ante unha situación de emerxencia.
1. A PERSONALIDADE. A INTELIXENCIA EMOCIONAL a) O concepto de personalidade b) Factores da personalidade c) A estrutura e o funcionamento da personalidade. d) Como estudar a personalidade? e) A intelixencia emocional f) Tipos de intelixencia g) Principios da intelixencia emocional h) Intelixencia emocional VS intelixencia intelectual 2. ANSIEDADE, TENSIÓN, E EMOCIÓNS NEGATIVAS. MODELOS EXPLICATIVOS a) Que é a ansiedade? b) Factores que provocan ansiedade c) Ansiedade e angustia d) Síntomas e) Control f) A tensión g) Tipos de tensións h) Causas i) Resposta de tensión: reacción xeral de adaptación á tensión 3. A EMERXENCIA COMO AXENTE DE IMPACTO EMOCIONAL. REACCIÓN CONDUCTUAL a) Conceptos básicos b) Reaccións colectivas c) Características da reacción colectiva d) Estudo e comparación da conduta colectiva en situacións de emerxencia e) Resposta individual á emerxencia f) O proceso de avaliación do individuo 4. A RESPOSTA Á EMERXENCIA. a) Introdución b) As reaccións emocionais c) A prevención en catástrofes d) Adestramento de profesionais e) A prevención f) Intervención psicosocial inmediata- prevención secundaria

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video