Competencias dixitais básicas

Adquirir as competencias dixitais básicas que permitan “aproveitar a riqueza das novas posibilidades asociadas ás tecnoloxías dixitais” de acordo con Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente.
1. Uso básico do sistema operativo: 1.1. Diferentes versións e sistemas operativos dispoñibles. 1.2. Inicio, apagado e hibernación. 1.3. Programas básicos (navegador, explorador de arquivos, visor de imaxes,…). 1.4. Xestión de arquivos e cartafoles. 2. Tratamento da información: 2.1. Navegación. 2.1.1. Diferentes navegadores. 2.1.2. Utilización (Pestanas, historial e favoritos). 2.1.3. Configuración básica. (Páxina de inicio, buscador preferido, borrado de caché). 2.2. Procura de información. 2.2.1. Os buscadores. 2.2.2. Fontes RSS. 2.3. Almacenamento e recuperación de contido dixital. 3. Comunicación. 3.1. O correo electrónico. 3.1.1. Webmails. 3.1.2. Configuración de correo POP, IMAP e SMTP en clientes de correo para computadores e dispositivos móbiles. 3.2. Videoconferencias básicas ( Skype, Hangouts,…). 3.3. Identidade dixital. A túa imaxe persoal na internet.. 4. Creación do contido. 4.1. Ferramentas ofimáticas básicas (procesador de textos e presentacións). 4.2. Permisos á hora de utilizar información da internet.. 4.3. Coñecemento dos formatos de arquivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, …). 5. Seguridade. 5.1. Formas básicas de uso de medios informáticos para garantir a seguridade. (tanto o computador como o dispositivo móbil). 5.2. Rutinas para unha navegación segura. 5.3. O antivirus. 6. Resolución de problemas. 6.1. Mantemento do sistema operativo (actualizacións, escaneo de discos, desfragmentación).

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video